VAN RIJLES NAAR RIJONDERWIJS
INVESTEER IN JOUW LEERDOEL

NATIONAAL LEERPLAN

Hoe werkt het

Rijbewijs domein
Het rijbewijs domein is in de vorige eeuw ontstaan om in een rijdend voertuig te leren rijden. Het rijbewijs werd als een verplichting ingevoerd om ongelukken te voorkomen. Dit betekent dat het rijbewijs belangrijk is voor ons allemaal en om elkaar te beschermen. 
 
Het domein kent twee hoofdgroepen. Deze groepen bepalen de kenmerken en gevolgen voor het verkeer.
 
1. De rijscholenbranche die de nadruk legt op het rijbewijs en daarna de verkeersveiligheid. 
2. De rijonderwijssector die de nadruk legt op het (rij)onderwijs en daarna het rijbewijs.
 
Het nationaal leerplan
Het nationaal leerplan bestaat grotendeels uit leerdoelen en het maken van vorderingen om het autorijden onder de knie te krijgen. Je maakt dus vorderingen, totdat je het einddoel (leerdoel) hebt bereikt.
 

Werkwijze 1: Het maken van vorderingen
Bij de rijscholen(branche) wordt de nadruk op de rijbewijsleerling gelegd.
Er wordt met intussen achterhaalde coaching en geduld- gewacht en geoefend. Dit duurt net zo lang, totdat de rijbewijsleerling de vaardigheden van het autorijden onder de knie heeft gekregen. De vaardigheden worden stapsgewijs geleerd en het ligt aan de rijbewijsleerling (karaktervorm) hoelang de rijopleiding duurt.

Werkwijze 1 is te herkennen op de websites van rijscholen doordat; er over de kennis, vaardigheden en het niveau van de rijbewijsleerling wordt gesproken. De scholing van de rijinstructeur wordt niet benoemd.

Werkwijze 2: Het bereiken van het leerdoel
Bij de rijonderwijs(sector) wordt de nadruk gelegd op de rijonderwijs docent (extra geschoolde rijinstructeur).
Er wordt met hedendaagse actuele lestechnieken aandacht geschonken aan het leerdoel en niet (zoals bij werkwijze 1) de vorderingen op zichzelf.
Het doet er niet toe wie de rijbewijsleerling is. De techniek van het lesgeven bepaald de duur van het rijonderwijs. Het karakter van de rijbewijsleerling is door de verhoogde kennis van de rijonderwijs docent een bijkomstigheid.
 
Werkwijze 2 is te herkennen op de websites van rijscholen doordat, er over de kennis en certificering van de rijonderwijs docenten wordt gesproken. De extra certificering van rijonderwijs docenten wordt wel benoemd.
 
Het gaat bij het rijbewijs niet om het aanleren van vaardigheden, maar om het bereiken van het leerdoel.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.